ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Προσκλήση για Συνεργάτη Τεχνικών Θεμάτων

 • Subject: Προσκλήση για Συνεργάτη Τεχνικών Θεμάτων
 • From: ΕΕΛ/ΛΑΚ <info [ at ] eellak [ dot ] gr>
 • Date: Wed, 4 Mar 2015 15:01:58 +0200
Η μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
(ΕΕΛ/ΛΑΚ) <http://www.eellak.gr/> ενδιαφέρεται να προσλάβει συνεργάτη για
τη θέση: προγραμματιστή / διαχειριστή συστημάτων τεχνικών θεμάτων, μερικής
ή/και πλήρους απασχόλησης.

 *Αρμοδιότητες:*

  - Διαχείριση της πληροφοριακής υποδομής της ΕΕΛ/ΛΑΚ (Virtual & Physical
  Linux servers)
  - Σχεδιασμός και ανάπτυξη web εφαρμογών, κυρίως PHP, MySQL/PostgreSQL
  και WordPress
  - Διαχείριση και ανάπτυξη περιεχομένου των δικτυακών τόπων της ΕΕΛ/ΛΑΚ
  - Συνεργασία και υποστήριξη κοινοτήτων Ανοιχτών Τεχνολογιών
  - Εκπροσώπηση της ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

*Απαιτούμενα Προσόντα*

  - Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον 2 ετών
  - Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
  - Debian GNU/Linux, CentOS System Administration
  - Apache, Nginx Web Server Administration
  - Postfix, Dovecot Mail Server Administration
  - MySQL, PostgreSQL Administration
  - PHP Programming (Junior-Intermediate level)
  - Shell Scripting (Intermediate level)
  - Καλή γνώση VCS: Git, Subversion
  - WordPress, Drupal CMS Deployment & Administration
  - Moodle MOOC Deployment & Administration
  - Redmine Deployment & Administration
  - CKAN/DKAN Deploymet & Administration

*Επιθυμητά Προσόντα*

  - Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας
  - Εμπειρία με τη διαχείριση WordPress Multisite installations
  - Python/Ruby/Perl Programming
  - Εμπειρία με το Sibboleth federated SSO
  - LDAP Design & Administration*Απαιτείται καθημερινή 4ώρη παρουσία στα γραφεία της ΕΕΛ/ΛΑΚ*

*Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τα βιογραφικά τους στο info AT
eellak DΟΤ gr έως τις 20 Μαρτίου 2015*
 *Τα βιογραφικά να ακολουθούν το πρότυπο europass:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose
<https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose>*