ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [open-source] Re: [open-source] Πρόσκληση για ενίσχυση έργων ανοιχτών τεχνολογιών

 • Subject: Re: [open-source] Re: [open-source] Πρόσκληση για ενίσχυση έργων ανοιχτών τεχνολογιών
 • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
 • Date: Fri, 20 Mar 2015 18:13:36 +0200
Η άδεια διορθώθηκε μετά από προτάσεις των μελών της κοινότητας και ισχύει
το επικαιροποιημένο κείμενο στο
https://ellak.gr/2015/03/prosklisi-gia-enischisi-ergon-anichton-technologion/
.

Στα έργα δεν χρειάζεται να υπάρχει καμία αναφορά στην ΕΕΛ/ΛΑΚ, αρκεί η
καταχώριση στο https://github.com/eellak

Θ.Καρούνος

2015-03-20 17:57 GMT+02:00 Markos Gogoulos <mgogoulos [ at ] gmail [ dot ] com>:

> Καλησπέρα,
>
> καταρχήν συγχαρητήρια στην eellak για την πρωτοβουλία της να σπονσοράρει
> έργα ανοιχτού λογισμικού, είναι κάτι που χρειάζεται και έπρεπε να έχει
> γίνει απο καιρό.
>
> Θέλουμε κάποιες διευκρινίσεις για να σιγουρευτούμε οτι μπορούμε να
> συμμετέχουμε με αιτήσεις οι συνεργάτες μου και εγώ.
>
> Σχετικά με την άδεια λογισμικού, στο
> https://ellak.gr/2015/03/prosklisi-gia-enischisi-ergon-anichton-technologion/
> αναφέρει
>
> ```
> Όλα τα παραδοτέα των έργων που θα επιλεγούν θα καταχωρούνται στο
> https://github.com/eellak και το λογισμικό θα διατίθεται με άδεια
> ανοικτού κώδικα εγκεκριμένη από το OSI(http://opensource.org/). Αν
> πρόκειται για ανεξάρτητο έργο χωρίς δεσμεύσεις προϋπάρχοντος έργου,
> προτιμάται η αδειδότηση του κώδικα με άδεια EUPL v1.1 και του περιεχομένου
> με CC-BY-SA 4.0.
> ```
>
> ενώ στο email που απαντώ
>
> ```
> Όλα τα παραδοτέα των έργων που θα επιλεγούν θα καταχωρούνται στο
> https://github.com/eellak και το λογισμικό θα διατίθεται με άδεια EUPL
> v1.1 και το περιεχόμενο με CC-BY-SA 4.0.
> ```
>
> θέλω να πιστεύω οτι ισχύει αυτό που υπάρχει στη σελίδα και όχι αυτό που
> έχει σταλεί στο email, γιατι διαφορετικά ή συμμετοχή για συνεισφορές σε ήδη
> υπάρχοντα projects περιπλέκεται (η συνεισφορά γίνεται με την άδεια του ήδη
> υπάρχοντος project ανοιχτού λογισμικού, αν θες να πάει εκεί)
>
>
> Για παράδειγμα, σκοπεύω να συνεισφέρω ένα καινούργιο feature σε ένα έργο
> ανοιχτού λογισμικού (https://github.com/collectd/collectd system
> statistics collection daemon) το οποίο είναι ήδη στο github, στο δικό του
> repository, με εκατοντάδες forks και contributors και άδεια ανοιχτού
> λογισμικού MIT. Αν κατεβάσω αυτή τη συμμετοχή μου και την εγκρίνει το
> εελλακ, αρκεί ένα fork του repository μου (της δουλειάς που έκανα δηλαδή)
> στο https://github.com/eellak και μια αναφορά κάπου οτι υπήρχε
> sponsorship απο την eellak? Καλύπτει τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μου?
> Γιατι προφανώς το pull request που θα ανοίξω στο project θα είναι στο
> επίσημο repository του collectd, και επίσης θα κληρονομήσει την άδεια που
> έχει ήδη το project αυτό.
>
> Ευχαριστώ για τις διευκρινισεις,
>
> Μάρκος
>
>
>
>
> 2015-03-03 17:22 GMT+02:00 Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού
> Ανοικτού Κώδικα <info [ at ] eellak [ dot ] gr>:
>
>> Στο πλαίσιο του έργου των Μονάδων Αριστείας <http://ma.ellak.gr/>,
>> προσκαλούνται να υποβάλουν προτάσεις ενδιαφερόμενοι για ενίσχυση έργων
>> ανοιχτών τεχνολογιών (με αντικείμενο λογισμικό
>> <http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software>, υλισμικό
>> <http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_hardware>, δεδομένα
>> <http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data> ή/και περιεχόμενο
>> <http://en.wikipedia.org/wiki/Open_content>). Στόχος είναι, η ενίσχυση
>> φυσικών ή νομικών προσώπων για την ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχτών τεχνολογιών
>> που αφορούν τις δέκα (10) θεματικές περιοχές των Μονάδων Αριστείας (Μεταφορές–Ναυτιλία,
>> Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Αγροτική
>> Ανάπτυξη–Περιβάλλον, Βασικές Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό Λογισμικό,
>> Πολιτισμός, Δημόσια Διοίκηση-Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συστήματα Γεωγραφικών
>> Πληροφοριών, Τουρισμός).
>>
>>
>>
>> Η ενίσχυση θα είναι μεταξύ 2.000€ και 4.000€ πλέον Φ.Π.Α, ανάλογα με την
>> πρόταση του έργου και τη γνωμάτευση των αξιολογητών. Η ενίσχυση θα
>> καταβάλλεται έπειτα από ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των παραδοτέων του
>> έργου. Θα ενισχυθούν συνολικά έως ενενήντα (90) έργα.
>>
>> Όποιος επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση πρέπει να καταθέσει περιγραφή των
>> εργασιών, συνοπτική τεκμηρίωση για τον τρόπο υλοποίησης τους, περιγραφή του
>> κοινού στο οποίο απευθύνεται το προτεινόμενο έργο και της σχετικότητας του
>> έργου με τις Θεματικές Περιοχές των Μονάδων Αριστείας καθώς και τεκμηρίωση
>> της αιτούμενης χρηματοδότησης.
>> Η πρόταση για κάθε έργο θα πρέπει να συνοδεύεται από:
>>
>>  -
>>
>>  Σύντομα βιογραφικά που θα τεκμηριώνουν τη σχετική με τις
>>  προτεινόμενες εργασίες εμπειρία του μέλους ή των μελών της ομάδας. Το
>>  κάθε βιογραφικό θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 900 λέξεις, και να
>>  έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο europass στο https://europass.
>>  cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose
>>  <https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose> και να
>>  περιλαμβάνει συνδέσμους (URLs) με σχετικά έργα σε δημόσια αποθετήρια,
>>  πχ github, κλπ.
>>
>>
>>
>>  -
>>
>>  Το προτεινόμενο έργο, με σύντομη περιγραφή του κάθε παραδοτέου, με
>>  κοστολόγηση ανά παραδοτέο και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που δεν
>>  πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες. Η πρόταση του έργου να μην
>>  υπερβαίνει τις 1000 λέξεις.
>>
>>
>> Όλα τα παραδοτέα των έργων που θα επιλεγούν θα καταχωρούνται στο https://
>> github.com/eellak και το λογισμικό θα διατίθεται με άδεια EUPL v1.1
>> <https://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl> και το περιεχόμενο με CC
>> -BY-SA 4.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.el>.
>>
>> Η επιλογή των έργων θα πραγματοποιηθεί από ειδικές ομάδες αξιολογητών.
>>
>> Τα κριτήρια επιλογής θα στηρίζονται:
>>
>>  - Στην τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου έργου, το έργο μπορεί να
>>  είναι είτε αυτόνομη εφαρμογή για desktop ή mobile πλατφόρμες, είτε
>>  επέκταση (module ή plugin) ενός βιώσιμου οικοσυστήματος ανοιχτών
>>  τεχνολογιών και μπορεί είναι μόνο software
>>  <http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software> ή να συνδυάζει
>>  software <http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software> &
>>  hardware <http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_hardware>
>>  (ενδεικτικά παραδείγματα πλατφόρμων: Firefox
>>  <https://www.mozilla.org/el/>, Openoffice
>>  <https://www.openoffice.org/>, Libreoffice
>>  <http://www.libreoffice.org/>, Wordpress <https://wordpress.org/>,
>>  Drupal <https://www.drupal.org/>, Redmine <http://www.redmine.org/>,
>>  Openstreetmap <http://openstreetmap>, Open Geodata
>>  <http://www.osgeo.org/>, WSO2 <http://wso2.com/>, Apache
>>  <http://projects.apache.org/>, Asterisk <http://www.asterisk.org/>,
>>  Arduino <http://www.arduino.cc/>, Raspberry Pi
>>  <http://www.raspberrypi.org/>, https://opendatakit.org/use/sensors/,
>>  http://www.funf.org/ <http://www.funf.org/>, http://www.ohwr.org/
>>  projects, κλπ).
>>  -
>>
>>  Στην αξιοπιστία της πρότασης και τεκμηρίωση της χρησιμότητας του
>>  προτεινόμενου έργου σε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών.
>>  -
>>
>>  Στην εμπειρία σε αντίστοιχα έργα
>>  -
>>
>>  Στους τρόπους προώθησης του έργου για προσέλκυση χρηστών & developers,
>>  όπως viral video, social networks, κτλ.
>>  -
>>
>>  Στη συνάφεια με μια ή παραπάνω από τις 10 θεματικές περιοχές των
>>  Μονάδων Αριστείας
>>
>>
>>
>> Κάθε πρόταση θα κριθεί ανεξάρτητα από δύο αξιολογητές, ο μέσος όρος των
>> δύο βαθμών καθορίζει την τελική κατάταξη της αίτησης και τον τελικό
>> προϋπολογισμό. Σε περίπτωση που η απόκλιση της βαθμολογίας των δύο
>> αξιολογητών είναι μεγαλύτερη του 25%, η πρόταση θα αξιολογείται από τρίτο
>> αξιολογητή και η τελική βαθμολογία της αίτησης, θα προκύπτει από το μέσο
>> όρο των δύο εγγύτερων από τους τρεις βαθμούς.
>>
>> Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη
>> φόρμα που υπάρχει διαθέσιμη εδώ
>> <https://script.google.com/macros/s/AKfycbw4MBSRd6W9vsbcyfvqje7IRJJimreTAVV8_uUmh_Vj3KmI0JkN/exec>
>>
>> H προθεσμία υποβολής προτάσεων του 1ου κύκλου λήγει στις 31/3/2015
>>
>> --
>> *Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα*
>> Τηλέφωνο: +30 210-7474-271
>> Φαξ: +30 210-7474-252
>>
>
>
>
> --
> https://unweb.me
> state of the art information systems
>-- 
http://www.eellak.gr/, http://mycontent.ellak.gr/,
http://www.creativecommons.gr, https://opengov.ellak.gr/,
https://opendata.ellak.gr/, http://ma.ellak.gr/, http://mathe.ellak.gr/

αναφορές