ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Proposal(s) for project(s) GSoC

Hello,

If anyone is interested in more than one project, it would be better to make a
different proposal for each project or a single proposal and to somehow keep
it clean, legible and small;

Thanks,
Klainti Bontourri
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων