ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Project Diavgeia

Dear Tasos

Thank you for you interest in Transparency Project. Our main effort is the
refactoring of Transparency Project and the adoption of blockchain
technology on it. i.e. frameworks like http://www.multichain.com/ would be
a nice start to begin with. Is this something that you will be interested ?
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων