ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Re: Project Diavgeia

What exactly is the blockchain technology? Helps to transparency of the
documents ?

Thanks you.

On 20/03/2017 11:22 πμ, Panagiotis Kranidiotis wrote:
> Dear Tasos
> 
> Thank you for you interest in Transparency Project. Our main effort is
> the refactoring of Transparency Project and the adoption of blockchain
> technology on it. i.e. frameworks like http://www.multichain.com/ would
> be a nice start to begin with. Is this something that you will be
> interested ?
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων