ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Re: Ερωτήσεις σχετικά με το GSoC 2017.

  • Subject: [opensource-devs] Re: Ερωτήσεις σχετικά με το GSoC 2017.
  • From: Lisgaras Anastasios <tasosnumberten [ at ] yahoo [ dot ] gr>
  • Date: Tue, 21 Mar 2017 12:16:25 +0200
Could you tell me some more details about the process of submission?
If I give a link to a draft proposal, will send me back feedback about
my proposal? and possibly advice?


Thanks you.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.