ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Fwd: GSoC: about projects

Hello,
Greetings from Greece! I liked these 2 projects and I have worked in a
project with DBMS functions (like merge sort, merge join and eliminate
duplicates on C++) in a subject at University and I'm going to finish it
this semester. So I'm thinking working on FilesDB is more appealing. I
would like to ask you at this stage how I should proceed with FilesDB
project? Should I send only a proposal?

On Mar 21, 2017 22:07, "Alexios Zavras" <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr> wrote:

> Nikolaos Karampinas wrote [edited]:
> > How can I communicate with mentor Alexios Zavras about projects:
> > Software components and IP management
> > FilesDB?
>
> use this mailing list :-)
>
> Communication about GSoC is done in a transparent manner,
> in the public mailing list opensource-devs [ at ] ellak [ dot ] gr.
>
> --
> -- zvr --
> -- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
>   | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
>   +-----------------------zvr-+
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων