ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Google summer of code

Hello,
I am a PhD student  and I would like to participate in the Google summer
of code.
I would be interested to participate in one of the following projects
during the summer period:

Donation Box, Software components and IP management and Files DB

I have experience with Python,php, MySQL, HTML, CSS and C++.

Could the mentors of these projects provide more details about how I can
participate?

Thank you,

Charalampos


---
Αυτό το e-mail ελέγχθηκε για ιούς από το πρόγραμμα Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων