ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Proposals on Netdata and FilesDB shared

Dear mentors,

My name is Thalis Papakyriakou, and i have shared
draft proposals on the Netdata and FilesDB projects.
Feel free to comment if you feel anything is wrong
or incomplete etc. I know the Netdata proposal lacks
technical implementation details and ideas, i am aware
of that, no need to comment on that unless you are
willing to suggest something other than better exploring the project.

Thanks for your time,
Thalis Papakyriakou
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων