ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Reg: GSOC 2017

Hello everyone,

My name is Sharan Girdhani. I am a Graduate student at University of North
Carolina at Charlotte, NC, USA.

I would like to contribute to Open Technologies Alliance - GFOSS as a part
of GSOC-2017. I am particularly interested in the 'Agora' application as my
work experience relates the most to this project. Kindly let me know the
process further.

-- 
Regards,
Sharan Girdhani
ᐧ
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων