ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Ενδιαφέρον συμμετοχής για το GSOC 2017

Καλησπέρα, ονομάζομαι Χρήστος και σας στέλνω σχετικά με το GSOC 2017, για το οποίο ενημερώθηκα πρόσφατα, και μου κίνησε αρκετά το ενδιαφέρον, καθώς τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι συνέχεια με λειτουργικά συστήματα και προγραμματισμό. Ουσιαστικά, θα ήθελα να ρωτήσω για την διαδικασία δήλωσης συμμετοχής, και αν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τους ενδιαφερόμενους, π.χ. η σχολή να είναι σχετική με υπολογιστές, κλπ.

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων