ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Diavgeia (Metadata and Blockchain)

Hello,

i have two questions regarding the "Transparency Program Initiative -
Diavgeia".

1. Would you be interested to store documents' metadata as RDF (in order to
pose some "interesting" queries) ?
2. Can you please provide some more information about the blockchain
technology, that was mentioned the previous days? In which part of the
application will it be applied to ?

Thanks for your time,
Themis Beris
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων