ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Multiple tasks

It is not possible to work for both of them during the period of a single GSoC. Perhaps they read simpler than they actually are.

πλ

> On 24 Mar 2017, at 14:18, John Tsioris <jtsioris [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
> 
> OK, I am interested in the Zeus project, and specifically in 2 tasks: "Mixnet implementations" and "Voting Systems and Ballots Specification". May I work for both of them (so, include both in the same proposal)? If no, it means that I should send a different proposal for each one?
> 
> Στις 24 Μαρτίου 2017 - 12:03 μ.μ., ο χρήστης Kostas Papadimas <pkst [ at ] eellak [ dot ] gr> έγραψε:
> You have to be more specific.
> Which project? What kind of tasks?
> 
> 2017-03-23 21:39 GMT+02:00 John Tsioris <jtsioris [ at ] gmail [ dot ] com>:
> Hello all,
> may I work for more than one tasks in the same project?
> 
> 
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
> https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html
> 
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
> 
> 
> 
> 
> -- 
> Κώστας Παπαδήμας
> ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών http://eellak.gr 
> 2107474271
> 
> 
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
> https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html
> 
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων