ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] FilesDB - Question

George Chri wrote [edited]:
> Good morning, I am interested in the implementation of FilesDB, I
> read the wiki, but still got some questions.
> * Since it has not been implemented yet, should we describe the whole
>  project creation from scratch with specific technical details, or
>  from a more general approach?

I've already written a mail about how you can increase
the chances that your proposal is accepted:
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/2017/03/msg00136.html

to put it simply: the more details you put in, the better.


> * Should we include a timeline for our project in the Draft Proposal?

definitely, since this is required in order to evaluate
the progress of your project.


-- 
-- zvr --
-- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
  +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων