ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Fwd: GSOC "Software components and IP management"project

 • Subject: Re: [opensource-devs] Fwd: GSOC "Software components and IP management"project
 • From: Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr>
 • Date: Wed, 29 Mar 2017 00:06:30 +0200
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Indunil Maduranga <indunilm76 [ at ] gmail [ dot ] com>
> 
> Hello
> 
> I’m Indunil, and studying in faculty of information technology at
> university of Moratuwa, Sri lanka as a second year student.
> 
> I'm interesting with the project "Software components and IP managemen"
> because web technology is my favourite subject also i have learnt
> HTML,CSS,JavaScript,XML,PHP,SQL and other related languages to web
> development during the last semester in our university & also i have worked
> with python as well and I have best resosers with me such as our
> University lecturers therefor i think i'l able to do this project perfectly
> 
> My idea
> 
> The project idea aims at making a Web attractive Site using
> HTML,CSS,Javascript,PHP and mysql.and I like to make it with technically
> and user-friendly interface . Relationships between component can be
> written with sql. We can add a catalog to the page to describe about
> components.Then we can develop the Access Control system with PHP and
> mysql.and the administrators are able to edit the information in the
> database. and we can add user manual to describe how to use software
> components if those components has been broken down to files
> 
> and I'd like to know what are you expect from this project other than the
> description in idea list page

thank you for your interest.

you proposal has to include a detailed work plan,
with timeline and deliverables, so that progress
can be judged.

the end result should be a complete system
for managing this information, as described
in the wiki pages.

feel free to submit your proposal as a draft
via the GSoC mechanism so that we can review it 
and provide input before the final submission.


-- 
-- zvr --
-- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
  +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων