ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Fwd: GSOC "Software components and IP management"project

  • Subject: [opensource-devs] Fwd: GSOC "Software components and IP management"project
  • From: Kostas Papadimas <pkst [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Tue, 28 Mar 2017 13:33:19 +0300
---------- Forwarded message ----------
From: Indunil Maduranga <indunilm76 [ at ] gmail [ dot ] com>
Date: 2017-03-28 13:30 GMT+03:00
Subject: GSOC "Software components and IP management"project
To: info [ at ] eellak [ dot ] gr


Hello

I’m Indunil, and studying in faculty of  information technology at
university of Moratuwa, Sri lanka as a second year student.


 I'm interesting with the project "Software components and IP managemen"
because web technology is my favourite subject also i have learnt
HTML,CSS,JavaScript,XML,PHP,SQL and other related languages to web
development during the last semester in our university & also i have worked
with python as well and  I have best resosers with me such as our
University lecturers therefor i think i'l able to do this project perfectly
My idea

The project idea aims at making a Web attractive Site using
HTML,CSS,Javascript,PHP and mysql.and I like to make it with technically
and user-friendly  interface . Relationships between component can be
written with sql. We can add a catalog to the page to describe about
components.Then we can develop the Access Control system with PHP and
mysql.and the administrators are able to edit the information in the
database. and we can add user manual to describe how to use software
components if those components has been broken down to files

and I'd like to know what are you expect from this project other than the
description in idea list page-- 
Κώστας Παπαδήμας
ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών http://eellak.gr
2107474271
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων