ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] [GSoC] Updated proposal for Clio - Please review

Hello,

I would like to inform the community that I have updated my proposal
following the feedback from my mentor. I have also updated the sections
"Technologies and Techniques" and "Schedule, Timeline and Deliverables".

Please, review once more and tell me if it needs more work.

I would also like to request some answers to the list of questions I had
provided with my last e-mail. I am struggling to fill the first sections of
my proposal. I would like some answers on why we are building this
software, what needs we aim to satisfy and what will be the benefits to the
community?

Thank you very much for your time.

Ilias
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων