ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Re: [opensource-devs] Αποτελέσματα GSOC 2017.

 • Subject: [opensource-devs] Re: [opensource-devs] Αποτελέσματα GSOC 2017.
 • From: Dimitris Koukoulakis <dimitris [ at ] commonslab [ dot ] gr>
 • Date: Thu, 4 May 2017 22:06:57 +0300
<html>
 <head>
  <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
 </head>
 <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
  <p>Καλησπέρα,</p>
  <p>λογικά θα έχεις ενημερωθεί τώρα Τάσο ότι έχεις γίνει δεκτός.</p>
  <p>Συγχαρητήρια!<br>
  </p>
  <div class="moz-signature">
   <table>
    <tbody>
     <tr>
      <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #59a6e8;
       padding: 0 0 2px 0;"> <span style="border-bottom: 3px
        solid #59a6e8;padding:0 0 2px 0;"> <span
         style="display: ;"> <span style="font-size: 13px;
          font-family: 'arial'; font-weight: bold;">Dimitris
          Koukoulakis</span> </span> </span></td>
     </tr>
     <tr>
      <td style="padding: 7px 16px 0 0;" valign="top">
       <div style="float: left; display: ;"> <img
         src="cid:part1.0044C071.4ED3B8F3@commonslab.gr"
         height="80" width="80"> </div>
      </td>
      <td style="padding: 7px 0 0 0;" valign="top">
       <div style="padding: 2px 0 0 0;">
        <div style="display: ;"> <span style="font-size: 11px;
          color: #00b6d9; font-family: 'arial';"><img
           src="cid:part2.588A9993.7BD6BF93@commonslab.gr"
           height="12" width="12"></span> <span
          style="font-size: 11px; font-family: 'arial';">+30
          2811117695</span> </div>
        <div style="display: ;"> <span style="font-size: 11px;
          color: #00b6d9; font-family: 'arial';"><img
           src="cid:part3.66A3EF58.29A0FA89@commonslab.gr"
           height="12" width="12"></span> <span><a
           href="mailto:dimitris [ at ] commonslab [ dot ] gr"
           target="_blank" style="font-size: 11px; color:
           #000; text-decoration: none; font-family:
           'arial';">dimitris [ at ] commonslab [ dot ] gr</a></span> </div>
        <div style="display: ;"> <span style="font-size: 11px;
          color: #00b6d9; font-family: 'arial';"><img
           src="cid:part5.22742F2E.1ED22C86@commonslab.gr"
           height="12" width="12"></span> <span><a
           href="http://commonslab.gr"; target="_blank"
           style="color: #000; text-decoration: none;
           font-size: 11px; font-family: 'arial';">commonslab.gr</a></span>
        </div>
        <div style="display: ;"> <span style="font-size: 11px;
          color: #00b6d9; font-family: 'arial';"><img
           src="cid:part7.654DBDAE.35DDCED5@commonslab.gr"
           height="12" width="12"></span> <span
          style="font-size: 11px; font-family: 'arial';">73
          Ethnikis Antistaseos | 71306 | Heraklion | Greece</span>
        </div>
       </div>
       <div style="padding: 4px 0 0 0;"> <span style="display:
         ;"> <span><a
           href="https://www.facebook.com/commonslabgr";
           target="_blank"><img
            src="cid:part8.8C9F329B.29EE7190@commonslab.gr"
            height="20" width="20"></a></span> </span> <span
         style="display: ;"> <span><a
           href="https://twitter.com/commonslabgr";
           target="_blank"><img
            src="cid:part10.61208F19.4C9CF60B@commonslab.gr"
            height="20" width="20"></a></span> </span> <span
         style="display: ;"> <span><a
           href="https://gitlab.com/groups/commonslabgr";
           target="_blank"><img
            src="cid:part12.34E5B3C2.C88C0E0B@commonslab.gr"
            height="20" width="20"></a></span> </span> <span
         style="display: ;"> <span><a
           href="https://librenet.gr/u/commonslabgr";
           target="_blank"><img
            src="cid:part14.3AA0B309.EEF337E6@commonslab.gr"
            height="20" width="20"></a></span> </span> </div>
      </td>
     </tr>
    </tbody>
   </table>
  </div>
  <div class="moz-cite-prefix">On 04/05/2017 05:31 μμ, Lisgaras
   Anastasios wrote:<br>
  </div>
  <blockquote cite="mid:474d91ab-9c4b-df66-b0e2-3a11091bba90 [ at ] yahoo [ dot ] gr"
   type="cite">
   <pre wrap="">Χαιρετώ την κοινότητα.
Σήμερα είναι η ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και αν δε κάνω λάθος
μέχρι της 16:00 θα είχαν ανακοινωθεί.
Έχουν βγει και δεν έχω γίνει δεκτός ή δεν έχουν βγει ακόμη;

Έμπαση περιπτώσει σε κάθε περίπτωση θα μας ενημερώσουν, σωστά;</pre>
   <br>
   <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
   <br>
   <pre wrap=""> 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html";>https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html</a>

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr">&lt;opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr&gt;</a>.
</pre>
  </blockquote>
  <br>
 </body>
</html>

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων