ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] CLIO visual design ideas

Dear all,

I would like to upload some ideas about my suggestions for the visual
design of the CLIO app.  Note that the data (components info, user profile,
organization profile) presented in the screenshots are just examples.

Have a nice day,
George G. Gkasdrogkas

Attachment: a.png
Description: PNG image

Attachment: b.png
Description: PNG image

Attachment: c.png
Description: PNG image

Attachment: d.png
Description: PNG image

Attachment: e.png
Description: PNG image

Attachment: f.png
Description: PNG image

Attachment: h.png
Description: PNG image

Attachment: i.png
Description: PNG image

Attachment: j.png
Description: PNG image

Attachment: k.png
Description: PNG image

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων