ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] CLIO visual design ideas

All of this GUI is designed from you?
With Which technologies (programming language) do it that ;


On 04/05/2017 10:10 μμ, George G. Gkasdrogkas wrote:
> Dear all,
> 
> I would like to upload some ideas about my suggestions for the visual
> design of the CLIO app.  Note that the data (components info, user
> profile, organization profile) presented in the screenshots are just
> examples.
> 
> Have a nice day,
> George G. Gkasdrogkas
> 
> 
> 
>  
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
> https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html
> 
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
> 
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων