ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] next steps for Clio and FilesDB

Dear Mr. Zavras,

I would like to work on the Clio project, if possible. 

Sincerely,
Jayati Dev

> On 06-May-2017, at 3:26 AM, Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr> wrote:
> 
> As everyone has seen by now, the GSOC results have been announced.
> Congratulations to everyone who was accepted!
> 
> I would also like to congratulate and thank everyone who submitted a proposal,
> no matter the outcome. It was probably hard work and you should be proud.
> As I've previously said, judging them all and selecting few of them
> was not an easy task.
> 
> Irrespectively from the GSOC programme,
> I personally am still interested in the two tasks
> I had described in the call: Clio and FilesDB.
> As such, I will probably work on them in the coming months.
> If anyone still wants to participate on them, please send ne a note.
> I repeat that this has nothing to do with GSOC any more;
> it's just another open source project (two, actually).
> 
> -- 
> -- zvr --
> -- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
>  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
>  +-----------------------zvr-+
> 
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
> https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html
> 
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων