ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSOC-FilesDB-Informations

 Hi,

I am a student and intersted in FilesDB project. I read the description and
i would like to know more informations about this project. What is the todo
list?  How i can increase my chances to be selected for this project and if
there is a github or link with code for this project.

Thank you in advance,
Petropoulakis Panagiotis
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων