ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSoC - Open source Greek Spelling and Grammatical dictionary

<div>Can you provide more information about this project?</div><div> </div><div>The tool should be implemented from scratch or greek can be integrated into an other,like voikko?Is implementation of AfterTheDeadline API required?</div><div>Also creating a high quality morphological dictionary seems to require a lot of manual work,quality verification etc.What are the requirements about it?</div><div> </div><div>Thank you in advance</div><div> </div><div> </div>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων