ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Fwd: GSoC '18 - Epoptes rewrite

Hi
I am Shubham Rao, keen participant for this year's GSoC. Having used
Epoptes before, I am very interested to help this project improve.
Can you please elaborate on the Project idea and the expected outcomes?
With Regards,
*Shubham Rao*
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων