ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Working on project CLIO

Hello,

I wish to work on CLIO application under GSoC18 and have framed a project
plan for the same.

Few steps to start with application are as follows-

1. It will be an Angular Application which can be easily deployed on the
web for open use.
2. The authentication will be done using LDAP Integration.
3. The database used for this project will be Google Firebase.
4. The details of software component will be open for all users, while the
admin or software owner will have special permission to create, read,
delete and update certain information about the software component.
5. The requirements are simple to achieve the milestone of the successful
project and can be developed within 2 to 3 months.
6 The application will be developed using latest technologies such as to
meet user and application requirements.

I have good knowledge of Angular and Firebase so it will be easy for me to
work on it and complete it on time and with all features required in the
project.

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Virus-free.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων