ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Re: Working on project Clio

Hello,

Clio will be an online web application which will be on the internet. It
will be a web application developed using Angular which makes development
of an application easy.

The user will only have to open the link to the application and start using
it as the main aim of the development will be to make the user experience
easy and simpler.

The database used for this application will be Google Firebase which is a
real-time database to keep records of the software components such as
version, license etc.

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Virus-free.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

On Tue, Feb 27, 2018 at 2:39 PM, Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr> wrote:

> Nirmal Kumar Joshi wrote [edited]:
> > Can the project done using Angular Framework? I want to develop it using
> > Angular Framework, Google Firebase, LDAP Integration.
>
> since I am not proficient in every web technology,
> can you provide more details on the deployment?
>
> I mean, if the application is developed according to this design,
> what would someone who wants to use it have to do?
> please break it down to individual steps and be explicit.
>
> the starting state is that I have a computer
> and I have access to an LDAP service to read data.
> what else would I need? what should I do?
>
> --
> -- zvr --
> -- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
>   | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
>   +-----------------------zvr-+
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων