ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSOC 2018:GFOSS statistics and next steps

  • Subject: [opensource-devs] GSOC 2018:GFOSS statistics and next steps
  • From: Kostas Papadimas <pkst [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Thu, 29 Mar 2018 11:58:50 +0300
Thank you for your final proposals for GSOC 2018!
This year GFOSS received 101 final proposals from students.
Seems that there are a lot of very good proposals and the selection process
would be challenging,  since the available spots are limited. ( only 5% of
the proposals will be finally selected).
Stay tuned since at 23 of April, when Google will announce the accepted
proposals.
For those that will not be selected, we encourage you to apply next year,
since you will be more experienced on the GSOC process and requirements.


Thank you

--
Kostas Papadimas
GFOSS
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων