ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Μέντορες για το Google Summer Of Code 2018

  • Subject: [opensource-devs] Μέντορες για το Google Summer Of Code 2018
  • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Tue, 13 Mar 2018 02:17:51 +0200
Όπως γνωρίζετε ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών έχει επιλεχθεί και to 2018
είναι "mentor organisation" στο Google Summer of Code 2018
<https://summerofcode.withgoogle.com/> .


Στο πλαίσιο η ΕΕΛΛΑΚ έχει προτείνει 20 έργα ανοιχτού κώδικα
<https://ellak.gr/wiki/index.php?title=GSOC2018_Projects> και ήδη δεκάδες
φοιτητές από ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον να συμμετέχουν.  Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα εργαστούν για 3
μήνες στο έργο ανοιχτού λογισμικού που θα επιλέξουν να συνεισφέρουν κάτω
από την καθοδήγηση των μεντόρων.

Σας καλούμε να συμβάλλετε στην  διαδικασία του Google Summer Of Code,
προτείνοντας σχετικούς με τα έργα μέντορες, για κάθε έργο χρειάζονται από
2-4 μέντορες.

Στο https://ellak.gr/wiki/index.php?title=GSOC2018_Projects μπορείτε να
δείτε αναλυτικά τα έργα με τα οποία προτείνει η ΕΕΛΛΑΚ και τις προδιαγραφές
τους και να προτείνετε κάποιο μέντορα που θα ήθελε να ασχοληθεί με ένα έργο
κατά την διάρκεια  του GSOC.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις υποχρεώσεις που έχει ένας μέντορας στο GSOC
είναι διαθέσιμες εδώ <https://google.github.io/gsocguides/mentor/>.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του GSOC 2018 είναι εδώ.
<https://summerofcode.withgoogle.com/how-it-works/#timeline>

*Σας παρακαλώ να στείλετε το συντομότερο την πρόταση σας στο
admin [ at ] eellak [ dot ] gr <admin [ at ] eellak [ dot ] gr> .*

Σας ευχαριστώ,
Θ.Κ.


--
---------------------------
http://mathe.ellak.gr/
http://www.eellak.gr/,
http://mycontent.ellak.gr/,
http://www.creativecommons.gr,
https://opengov.ellak.gr/,
https://opendata.ellak.gr/,
https://opendesign.ellak.gr/
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων