ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Questions about Epoptes

Hello,

I am really interested in Epoptes and I would like to apply to work on
updating and expanding it. I am experienced in python programming but not
in GTK. If I start to get acquainted with GTK will I be able to cover the
lost ground? Furthermore, what is needed of me so as to apply for Epoptes?

Yours Sincerely,
George Papoulias.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων