ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Draft Proposal -- Adding Greek language on NLP library Spacy.io

  • Subject: [opensource-devs] Draft Proposal -- Adding Greek language on NLP library Spacy.io
  • From: Marios Ath <athmarios [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Fri, 23 Mar 2018 23:15:32 +0200
Warm greetings everyone,

Firstly, I'd like to thank everyone involved in providing this opportunity
to university students. Being able to get a hands-on experience on
meaningful projects is greatly appreciated.

I think I have completed my initial draft
<https://docs.google.com/document/d/1FmialOBGbnsgTPrgA82p_ma_XBm4V6JTc-JKzmddEwU/edit>.
I am looking forward to receiving any type of feedback or suggestions.

Good luck everyone !

Best regards,
Marios
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων