ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSoC 2018 - Proposals - filesDb

  • Subject: [opensource-devs] GSoC 2018 - Proposals - filesDb
  • From: Αλέξανδρος Τσιχουρίδης <alexchih02 [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Sat, 24 Mar 2018 15:28:26 +0200
Hello, my name is Alexandros Tsichouridis and i am at the 3rd year of
my sudies at the appartment of the applied informatics at University
of Macedonia. I want to contibute at the project filesDb. I have
worked with projects in previous semestes, in languages such as C,
Java, C-sharp, Python, MySql and web(HTML, Js, PHP).


---
Αυτό το e-mail ελέγχθηκε για ιούς από το πρόγραμμα Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων