ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSOC Proposal And Its Implementation

Hi I am Shubham Kumar from Guru Gobind Singh Indraprastha University , New Delhi , India. I am currently in 3rd year B.tech . I am keen web developer and project 11- Software components and IP management suits me the best  and I want to work on it across the summer. I will be submitting draft proposal containing the implementation of building this project . Please provide me suggestions on this project. The technologies I will be using  are Php  ,python , flask , JavaScript  ,etc. Please suggest me the way to interact my mentors for this project. 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων