ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] GSOC Proposal And Its Implementation

Dear  Shubham Kumar,

if you submit a draft proposal some time before the deadline, we will be able to make comments.

You can work with the technologies you mention.

Best regards,

Georgia Kapitsaki


On 3/26/2018 11:14 AM, LATEST VINES wrote:

Hi I am Shubham Kumar from Guru Gobind Singh Indraprastha University , New Delhi , India. I am currently in 3^rd year B.tech . I am keen web developer and project 11- Software components and IP management <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=GSOC2018_Projects#Software_components_and_IP_management> suits me the best and I want to work on it across the summer. I will be submitting draft proposal containing the implementation of building this project . Please provide me suggestions on this project. The technologies I will be using are Php ,python , flask , JavaScript ,etc. Please suggest me the way to interact my mentors for this project.----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων