ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Proposal Draft

  • Subject: [opensource-devs] Proposal Draft
  • From: Λυδία Παπακωνσταντίνου <lydpapac [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Mon, 26 Mar 2018 14:44:56 +0300
Hello Devs,
I have submitted my final draft for my proposal for the Addition of Greek
Glyphs to Open Source Fonts project. I plan to submit it finally later
today. Hopefully you can check it out and give me any last minute feedback
so that I can make any last minute changes before I submit it.

Thank you in advance

Lydia Eleftheria Papaconstantinou
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων