ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] GSoC

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;" class="">Hello Paschalis,<div class=""><br class=""></div><div class="">All your questions should be sent to this list and in English. Here are some information on what you should consider and prepare for your draft or final submission for the Addition of the Greek glyphs in OpenSource Fonts.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Here is some information that previous year student and this year’s Mentor Emilios shared with the other candintates:</div><div class=""><br class=""></div><div class=""><div class=""><div class=""></div></div><blockquote type="cite" class=""><div class=""><div class="">For reference, this was my draft proposal last year:</div><div class=""><a href="https://docs.google.com/document/d/14WoGXmtbcevBb490F6RL_UUMhCZOoS_H57m3ZMvyH3A/edit?usp=sharing"; class="">https://docs.google.com/document/d/14WoGXmtbcevBb490F6RL_UUMhCZOoS_H57m3ZMvyH3A/edit?usp=sharing</a><br class=""></div><div class=""><br class=""></div><div class=""><br class=""></div><div class="">Some suggestions that I think would be helpful for everyone:</div><div class=""><br class=""></div></div><blockquote style="margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;" class=""><div class="">– Choose a font family you like, so you can enjoy working with it!&nbsp;<br class=""></div><div class=""><br class=""></div></blockquote><blockquote style="margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;" class=""><div class="">– Maybe a family with a variety of styles would be more helpful than a single weight one. Choose wisely :)</div><div class=""><br class=""></div></blockquote><blockquote style="margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;" class="">– Take a look at the proposed family’s github page and see what the source files are.&nbsp;<span style="font-size: 12.800000190734863px;" class="">How do you plan on working, tools you use etc. Most files for the open source fonts have their source files in either RoboFont or Glyphs files.</span></blockquote><div class=""><br class=""></div><blockquote style="margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;" class=""><div class="">– Be specific on the family you propose to work with and most importantly why.&nbsp;</div><div class=""><br class=""></div><div class="">– Are you planning on adding Polytonic support also? Write that down too.&nbsp;</div></blockquote><blockquote style="margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;" class=""><div class=""><br class=""></div><div class="">– Propose a detailed timeline. This I understand you might not be sure of (I wasn’t either!) but a general skeleton with basic milestones can help everyone know what to except in order to evaluate the proposed outcome accordingly. The deliverables should be&nbsp;<span style="font-size: 12.800000190734863px;" class="">a full character set which is also well spaced and kerned. This years general timeline:&nbsp;</span><a href="https://summerofcode.withgoogle.com/how-it-works/#timeline"; class="">https://summerofcode.withgoogle.com/how-it-works/#timeline</a></div></blockquote><div class=""><div class=""><br class=""></div><div class=""><br class=""></div><div class="">Here is the last year’s github page, take a look:</div><div class=""><a href="https://github.com/eellak/gsoc17-Eczar"; target="_blank" class="">https://github.com/eellak/<wbr class="">gsoc17-Eczar</a>&nbsp;</div></div></blockquote><div class=""><div class=""><br class=""></div><div class=""></div></div></div></body></html>

Attachment: Theofanous_Emilios_Proposal_for_GSOC17.pdf
Description: Adobe PDF document

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;" class=""><div class=""><div class=""><div class=""></div></div><div class=""><br class=""></div><div class="">There is not much time left to submit a draft and then a final proposal but let me know if you need any help.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Best,</div><div class="">Irene</div><div class=""><br class=""></div><div><br class=""><blockquote type="cite" class=""><div class="">On 23 Mar 2018, at 17:01, Paschalis Vasilopoulos &lt;<a href="mailto:paschalis98 [ at ] gmail [ dot ] com" class="">paschalis98 [ at ] gmail [ dot ] com</a>&gt; wrote:</div><br class="Apple-interchange-newline"><div class=""><div dir="ltr" class="">Γεια σας,<div class=""><br class=""></div><div class="">Θα ήθελα να δηλώσω για πρώτη φορά συμμετοχή στο GSoC φέτος και βρήκα μερικά Projects τα οποία με ενδιαφέρουν και είναι :&nbsp;</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Addition of Greek glyphs in Open Source Fonts</div><div class="">Python PenTest Library (PyPen)<br class=""></div><div class=""><br class=""></div><div class="">Πως μπορώ να επικοινωνήσω με τους αντίστοιχους μέντορες για περισσότερες ερωτήσεις ?&nbsp;</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Ευχαριστώ εκ των προτέρων,</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Πασχάλης Βασιλόπουλος</div><div class=""><br class=""></div><div class=""><br class=""></div></div>
<br class="">----<br class="">Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,<br class=""><a href="https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html"; class="">https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html</a><br class=""><br class="">Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση &lt;opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr&gt;.<br class=""></div></blockquote></div><br class=""></div></body></html>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων