ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSOC2018 Proposal — Draft — Adding Greek glyphs to open source fonts

  • Subject: [opensource-devs] GSOC2018 Proposal — Draft — Adding Greek glyphs to open source fonts
  • From: Rosalie Wagner <hopla [ at ] rosaliewagner [ dot ] com>
  • Date: Fri, 23 Mar 2018 19:25:16 +0100
Hello everyone,
 
I just submitted a draft of my proposal and this is the link :
https://docs.google.com/document/d/1RNULARP5FCmsk1PUHoJr6mEdpO5UW_OZ8RwNEXcdpZQ/edit?usp=sharing <https://docs.google.com/document/d/1RNULARP5FCmsk1PUHoJr6mEdpO5UW_OZ8RwNEXcdpZQ/edit?usp=sharing>

I really hope it is ok and looking forward to seeing your suggestions.

Best regards,
Rosalie

~ 

Rosalie Wagner
Type design
+336 76 44 45 83
hopla [ at ] rosaliewagner [ dot ] com <mailto:hopla [ at ] rosaliewagner [ dot ] com>
www.rosaliewagner.com <http://www.rosaliewagner.com/>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων