ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Re: GSOC2018 Proposal — Draft — Adding Greek glyphs to open source fonts

  • Subject: [opensource-devs] Re: GSOC2018 Proposal — Draft — Adding Greek glyphs to open source fonts
  • From: emilios theofanous <aemil [ dot ] toe [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Fri, 23 Mar 2018 20:28:05 +0100
Hello Rosalie,

Thank you for your proposal, could you also please share a link with
commenting privileges?

Best,
Emilios

On 23 March 2018 at 19:25, Rosalie Wagner <hopla [ at ] rosaliewagner [ dot ] com> wrote:

> Hello everyone,
>
> I just submitted a draft of my proposal and this is the link :
> https://docs.google.com/document/d/1RNULARP5FCmsk1PUHoJr6mEdpO5UW
> _OZ8RwNEXcdpZQ/edit?usp=sharing
>
> I really hope it is ok and looking forward to seeing your suggestions.
>
> Best regards,
> Rosalie
>
> ~
>
> *Rosalie Wagner*
> Type design
> +336 76 44 45 83 <+33%206%2076%2044%2045%2083>
> hopla [ at ] rosaliewagner [ dot ] com
> www.rosaliewagner.com
>-- 

Emilios Theofanous
Type&Graphic Design

+33769156868 (FR)
+35799208643 (CY)

twitter.com/emilios__
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.