ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Re: GSOC2018 Proposal — Draft — Adding Greek glyphs to open source fonts

  • Subject: [opensource-devs] Re: GSOC2018 Proposal — Draft — Adding Greek glyphs to open source fonts
  • From: Rosalie Wagner <hopla [ at ] rosaliewagner [ dot ] com>
  • Date: Fri, 23 Mar 2018 20:49:56 +0100
Oups, done.

https://docs.google.com/document/d/1RNULARP5FCmsk1PUHoJr6mEdpO5UW_OZ8RwNEXcdpZQ/edit?usp=sharing <https://docs.google.com/document/d/1RNULARP5FCmsk1PUHoJr6mEdpO5UW_OZ8RwNEXcdpZQ/edit?usp=sharing>


Rosalie

> Le 23 mars 2018 à 20:28, emilios theofanous <aemil [ dot ] toe [ at ] gmail [ dot ] com> a écrit :
> 
> Hello Rosalie,
> 
> Thank you for your proposal, could you also please share a link with commenting privileges?
> 
> Best,
> Emilios
> 
> On 23 March 2018 at 19:25, Rosalie Wagner <hopla [ at ] rosaliewagner [ dot ] com <mailto:hopla [ at ] rosaliewagner [ dot ] com>> wrote:
> Hello everyone,
>  
> I just submitted a draft of my proposal and this is the link :
> https://docs.google.com/document/d/1RNULARP5FCmsk1PUHoJr6mEdpO5UW_OZ8RwNEXcdpZQ/edit?usp=sharing <https://docs.google.com/document/d/1RNULARP5FCmsk1PUHoJr6mEdpO5UW_OZ8RwNEXcdpZQ/edit?usp=sharing>
> 
> I really hope it is ok and looking forward to seeing your suggestions.
> 
> Best regards,
> Rosalie
> 
> ~ 
> 
> Rosalie Wagner
> Type design
> +336 76 44 45 83 <tel:+33%206%2076%2044%2045%2083>
> hopla [ at ] rosaliewagner [ dot ] com <mailto:hopla [ at ] rosaliewagner [ dot ] com>
> www.rosaliewagner.com <http://www.rosaliewagner.com/>
> 
> 
> -- 
> 
> Emilios Theofanous
> Type&Graphic Design
> 
> +33769156868 (FR)
> +35799208643 (CY) 
> 
> twitter.com/emilios__ <http://twitter.com/emilios__>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.