ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Re: GSOC2018 Proposal — Draft — Adding Greek glyphs to open source fonts

I think we can also comment directly on the GSOC platform:

i.e for Rosalie’s proposal:
https://summerofcode.withgoogle.com/dashboard/organization/4954936912117760/proposal/5674503917535232/ <https://summerofcode.withgoogle.com/dashboard/organization/4954936912117760/proposal/5674503917535232/>

Best,
Irene


> On 23 Mar 2018, at 19:49, Rosalie Wagner <hopla [ at ] rosaliewagner [ dot ] com> wrote:
> 
> Oups, done.
> 
> https://docs.google.com/document/d/1RNULARP5FCmsk1PUHoJr6mEdpO5UW_OZ8RwNEXcdpZQ/edit?usp=sharing <https://docs.google.com/document/d/1RNULARP5FCmsk1PUHoJr6mEdpO5UW_OZ8RwNEXcdpZQ/edit?usp=sharing>
> 
> 
> Rosalie
> 
>> Le 23 mars 2018 à 20:28, emilios theofanous <aemil [ dot ] toe [ at ] gmail [ dot ] com <mailto:aemil [ dot ] toe [ at ] gmail [ dot ] com>> a écrit :
>> 
>> Hello Rosalie,
>> 
>> Thank you for your proposal, could you also please share a link with commenting privileges?
>> 
>> Best,
>> Emilios
>> 
>> On 23 March 2018 at 19:25, Rosalie Wagner <hopla [ at ] rosaliewagner [ dot ] com <mailto:hopla [ at ] rosaliewagner [ dot ] com>> wrote:
>> Hello everyone,
>>  
>> I just submitted a draft of my proposal and this is the link :
>> https://docs.google.com/document/d/1RNULARP5FCmsk1PUHoJr6mEdpO5UW_OZ8RwNEXcdpZQ/edit?usp=sharing <https://docs.google.com/document/d/1RNULARP5FCmsk1PUHoJr6mEdpO5UW_OZ8RwNEXcdpZQ/edit?usp=sharing>
>> 
>> I really hope it is ok and looking forward to seeing your suggestions.
>> 
>> Best regards,
>> Rosalie
>> 
>> ~ 
>> 
>> Rosalie Wagner
>> Type design
>> +336 76 44 45 83 <tel:+33%206%2076%2044%2045%2083>
>> hopla [ at ] rosaliewagner [ dot ] com <mailto:hopla [ at ] rosaliewagner [ dot ] com>
>> www.rosaliewagner.com <http://www.rosaliewagner.com/>
>> 
>> 
>> -- 
>> 
>> Emilios Theofanous
>> Type&Graphic Design
>> 
>> +33769156868 (FR)
>> +35799208643 (CY) 
>> 
>> twitter.com/emilios__ <http://twitter.com/emilios__>

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων