ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Fwd: Request to review my Draft Proposal

I shared my draft proposal a week ago, but didn't receive any comments on
how it is,
Please review my draft as soon as possible
---------- Forwarded message ----------
From: Shubham Shree <shubhamshree10 [ at ] gmail [ dot ] com>
Date: Tue, Mar 20, 2018 at 8:13 AM
Subject: Request to review my Draft Proposal
To: opensource-devs [ at ] ellak [ dot ] grSir,

I have already sent the proposal to
dds [ at ] aueb [ dot ] gr &
tsinakos [ at ] athabascau [ dot ] ca
but I still haven't received any reply.

This is my proposal, anyone of you please review and suggest edits.
https://docs.google.com/document/d/1LQGpV-oMGTvVDZ-
8PjlbHYKdHaiOszhJnr9sU__LDZg/edit
Link to Gdocs for commenting

And a PDF is also attached.

Shubham Shree‌

<https://mailtrack.io/> Sent with Mailtrack
<https://mailtrack.io?utm_source=gmail&utm_medium=signature&utm_campaign=signaturevirality&;>

Attachment: Draft for _ Open source plugin for math and algebra in Moodle.pdf
Description: Adobe PDF document

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων