ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Request to review my Draft Proposal

Sir,

I have already sent the proposal to
dds [ at ] aueb [ dot ] gr &
tsinakos [ at ] athabascau [ dot ] ca
but I still haven't received any reply.

This is my proposal, anyone of you please review and suggest edits.
https://docs.google.com/document/d/1LQGpV-oMGTvVDZ-8PjlbHYKdHaiOszhJnr9sU__LDZg/edit

Link to Gdocs for commenting

And a PDF is also attached.

Shubham Shree‌

Attachment: Draft for _ Open source plugin for math and algebra in Moodle.pdf
Description: Adobe PDF document

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων