ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] submission of final proposal and acknowledgment

  • Subject: [opensource-devs] submission of final proposal and acknowledgment
  • From: ergonous Δημητριάδης <ergonous [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Mon, 26 Mar 2018 23:52:36 +0300
I submitted my final proposal for the Files DB project.
Appreciate the feedback by Dr Alexios Zavras with very useful comments,
which I took into consideration improving significantly my proposal.

The very best to all candidates!

Konstandinos Dimitriadis
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων