ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Addition of Greek glyphs in Open Source Fonts / Final submisions reminder

  • Subject: [opensource-devs] Addition of Greek glyphs in Open Source Fonts / Final submisions reminder
  • From: emilios theofanous <aemil [ dot ] toe [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Tue, 27 Mar 2018 00:07:28 +0200
Hello to all,

just a reminder that the final submission should be done by the *27th of
March,*
at *17:00 for the UK*
at *18:00 for France*
and at *19:00 for Greece*  (I would do it by noon so I am sure).

Irene and I have made some suggestion on your drafts, if you have the time
to implement them, that would be nice.

*A final pdf should be submitted*, I think the steps are very clear in your
dashboard.

Good luck to all,
Emilios
-- 

Emilios Theofanous
Type&Graphic Design

+33769156868 (FR)
+35799208643 (CY)

twitter.com/emilios__
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων