ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] GSoC 2018 - Proposals - filesDb

  • Subject: Re: [opensource-devs] GSoC 2018 - Proposals - filesDb
  • From: Αλέξανδρος Τσιχουρίδης <alexchih02 [ at ] hotmail [ dot ] com>
  • Date: Mon, 26 Mar 2018 23:41:29 +0000
Hello I am Alexandros Tsichouridis. I added the Timeline information
you requested yesterday to my draft proposal as a comment. I will wait
for more instuctions and comments and I will submit my final proposal
in the midday. Thanks
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων