ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Re: Project Proposal Draft : Software Components and IP management

Hello Sir,


I hope you have got the updated proposal(if not please let me know). I am awaiting your further review as it would definitely help me improve my application.

Awaiting your response.


Thanks and regards,

Gopalakrishnan.V

________________________________
From: IMT2016001 Gopalakrishnan V
Sent: Thursday, March 22, 2018 10:59:09 PM
To: Alexios Zavras
Cc: opensource-devs [ at ] ellak [ dot ] gr
Subject: Re: Project Proposal Draft : Software Components and IP management


Hello Sir,


I have updated my proposal based on your informative feedback. I hope you can view the changes made by me based on your comments.

Hoping for your review.


Thanks and regards,

Gopalakrishnan.V

________________________________
From: IMT2016001 Gopalakrishnan V
Sent: Wednesday, March 21, 2018 1:00:37 AM
To: Alexios Zavras
Subject: Project Proposal Draft : Software Components and IP management


Dear Sir,


I am Gopalakrishnan.V,  a sophomore from IIIT Bangalore, India. I am really interested in the project 'Software Components and IP management'. I hope you have obtained the link to my draft proposal. I am eagerly waiting for your review as it would help me improve the proposal.


I have proposed a database schema in my proposal. I would like to know your view on the same.

Also I would like to know if I should start off with the implementation or wait for further instructions from your side.


Thanks and regards,

Gopalakrishnan.V
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων