ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Revised PyPen proposal submitted

Good evening,

First of all, i want to sincerely thank all the mentor that have commented on my draft proposal (regarding the PyPen project) for their time and suggestions. I have submitted a revised version of it, according to what has been pointed out.

I'm eagerly waiting for further comments/suggestions.

Konstantinos Liosis
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων