ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

GSoC : “Development of a DIY robot kit for educator”

why i choose GFOSS :
 actually i interested in general in mechatronics engineering and embedded systems field , I would love to work on project “Development of a DIY robot kit for educator” in GSoC. GFOSS a good organization i think it will help me to work in project include electronics .

and finally i need to know more about technologies and topics to be qualified for  “Development of a DIY robot kit for educator”  Project .
i have a good experience in arduino and now study electronics 1 in my my Course
and have a good knowledge in c/c++


Sent from Mail<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for Windows 10

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων