ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

GSoC - DIY Kit

Hi,

I am a Computer Science Undergraduate student from India. I want to be a
part of your Development of a DIY robot kit for educators in the upcoming
Google Summer of Code.

I am also familiar with Android Development. I was wondering if we can make
a kid-friendly Android app which will guide them to assemble components and
program without writing code (GUI Based Interactive Tool).

If you would like, I can visit some schools in my city and can collect some
feedback from teachers and kids to know more about their expectation.

Please let me know if I should do this :)

Regards,
Madhur Gupta
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων