ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Introduction

Hello all,
My name is Projjal Gupta, and i am currently pursuing my BTech in
Electronics and Communications in India. I would love to contribute and
work with GFOSS for Google Summer of Code 2019. Two of my most favourite
projects would be "Development of a DIYrobot Kit for educators" and
"Development of a Thesis Management System". It would be great if someone
from the group could guide me towards the pre-requisites or any required
tests for the same.

Thank you!
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων