ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Thesis Management System draft Proposal

Hello,

I have hust submitted my draft proposal for Thesis Management System project.
I would really appreciate if you could be able to provide me with feedback about my proposal, because I would like to improve it in order to meet Mentors' requirements and expectations about TMS goal.

Thank you for your attention
Kind regards,
Niki Loukeri

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων